Eng.: Sustainability

Uttrykket brukes for å karakterisere evnen til langsiktig holdbarhet, stabilitet eller varighet av ønskede egenskaper for et samfunns sosiale, økonomiske og miljømessige utvikling.

ISO 41011:2017:«state of the global system, including environmental, social and economic aspects, in which the needs of the present are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs».

(tilstand i det globale system, medregnet miljømessige forhold og sosiale og økonomiske aspekter, hvor dagens behov tilfredsstilles uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å imøtekomme sine egne behov.)

Se også Bærekraftig utvikling