BA-Nettverket er et nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen. Hovedfokus er bruk av felles 3D/BIM i samferdsel og infrastruktur-prosjekter, dvs. at samspill mellom fag og faser har 3D-modell/BIM som fundament for samarbeid.

Nettverket omfatter ca. 40 ledende bedrifter og offentlige aktører innen BAE-sektoren. Inger Hokstad AS er sekretariat for nettverket.

Lenke til hjemmesiden: http://www.ba-nettverket.no/