(no.: begrepet har ingen offisiell norsk oversettelse)

Definisjoner fra ISO 55000:2014 (uoffisiell norsk oversettelse):

Asset

«Ressurs, sak, eller objekt som har potensiell eller reell verdi for en organisasjon eller person. Verdibegrepet kan variere mellom organisasjoner og interesseparter og kan være materielt eller immaterielt, finansielt eller ikke-finansielt»

(ISO 41011:2017 «An asset is an item, thing or entity that has potential or actual value to an organization»)

Asset Management

«Koordinert aktivitet i en organisasjon med formål å realisere et objekts verdi»

(ISO 41011:2017  «coordinated activity of an organization to realize value from assets»).

I Norge brukes begrepet Asset Management hovedsakelig i eiendomskapitalforvaltning og utøves på strategisk nivå (ledelsesnivå).

Begrepet kan på flere måter sidestilles med Real Estate Management (REM)

(OES)