Årsprismetoden brukes i verdivurdering av eiendom. Den er basert på sammenligning av omsetningspriser for grunn- og gulvareal, henholdsvis for grunn- og bygningseiendom. Den er avhengig av inndata fra forholdvis hyppige omsetninger i sammenlignbare lokaliteter med der hvor vurderingsobjektene er lokalisert.

Mulighetene til å fremskaffe noenlunde pålitelig omsetningspris for potensiell utviklingseiendom/tomter i Norge er ytterst begrenset, følgelig har denne fremgangsmåten begrenset betydning som analysemetode i eiendomsutvikling.

(SFE)