beregnede eller registrerte kostnader for de enkelte år

(NS 3454:2000)

Årlige kostnader er de faktiske kostnadene som påløper i løpet av et regnskapsår, og varierer fra år til år. De må ikke forveksles med Årskostnad (ÅK), som er nåverdien av kapitalkostnader og FDVU-kostnader utlagt som en fast, årlig annuitet over analyseperioden T.

Begrepet årlige kostnader er ikke definert i NS 3454:2013. Her brukes i stedet bokførte (nominelle) kostnader eller bare kostnader.

Se også Livssykluskostnader (LCC)