Begrep som omfatter kostnader forbundet med å bruke arealer, dvs. annuitet av investering og FDV-kostnadene. Brukes ofte som bilde på internhusleie, se  Internhusleie/internleie.