Arealbruk er en offisiell betegnelse nedfelt i plan- og bygningslovgivningen som utgangspunkt for regulering av arealbruken ved bestemmelser om arealformål.

Generelt uttrykker arealbruken menneskets ulike type bruk, men også utnyttelse av arealer, enten disse er naturgitt eller menneskeskapt, grunnareal eller gulvareal. 

(SFE)