Ansvarlig søker representerer tiltakshaver overfor kommunens myndigheter og har ansvaret for at byggesøknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger for bygningsmyndighetens vurdering om tiltaket er i tråd med planer og lovgrunnlag.

Ansvarlig søker har også ansvaret for koordineringen mellom ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende, og skal i denne sammenheng påse at oppgavene er forankret i ansvarsretter. Det er også søker som er ansvarlig for avslutningen av tiltaket i og med at vedkommende har ansvar for innsending av opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest.

Se også Ansvarsrett

(SFE)