Annuitetsmetoden er en investeringsanalysemetode som brukes for å beregne et uttrykk for årlig gjennomsnittlig resultatvirkning for et investeringsprosjekt. Det innebærer at prosjektets nåverdi blir fordelt over hele levetiden. En kalkulasjonsrente må legges til grunn for beregningen.

Blir metoden benyttet på et annuitetslån, kan kalkulasjonsrenten brukes for å beregne summen av avdrag og rente som skal betales per termin. Mye brukte alternative fremgangsmåter er kapitalverdimetode og internrentemetode.

Se også Annuitetsfaktor (a)

(SFE)