Gjennom friluftsloven er allemannsretten begrenset til visse typer ferdsels-, oppholds- og høstingsretter for allmennheten. Den skiller seg fra eiendomsretten og særlig tinglige retter ved at den prinsipielt verken gir allmennheten total faktisk rådighet over eiendommen eller eksklusiv rett til bruk.

(SFE)