(eng.: due diligence) Oppsamling, omfattende vurdering og validering av informasjon fra en organisasjon på et aktuelt trinn av avtalen om fasilitetsstyring, som er nødvendig for å vurdere nøyaktighet og integritet på riktig trinn av avtaleprosessen.
(NS-EN 15221-2)

Uttrykket betyr direkte oversatt 'tilbørlig aktsomhet' og brukes om undersøkelse av et salgsobjekt (f.eks. en eiendom eller aksjer) for å kartlegge objektets tilstand. Formålet er å avdekke eventuelle mangler, risiki eller andre verdireduserende elementer ved objektet. Brukes oftest ved salg, men også ved enkelte andre større transaksjoner.

 

OES/MIM